Denné centrum Bardejovská Nová Ves

16/12/2018 Admin 0

Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi poskytuje sociálne služby počas dňa pre fyzické osoby, ktoré dovŕšia dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

14/12/2018 Admin 0

Hospic Matky Terezy je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku. Myšlienka zriadiť hospic v Bardejovskej Novej Vsi vznikla s obnovením činnosti bardejovskej charity v roku 1992. Katolícka cirkev

Sýpka – Bardejovská Nová Ves

13/12/2018 Admin 0

Sýpka z 19. storočia, obdĺžnikového pôdorysu, sa nachádza v strede obce, oproti bývalej kúrii (dnes zdravotného strediska). Tento objekt v minulosti slúžil ako miesto na