Distribúcia nádob na BIO odpad

12/07/2019 Admin 0

Mesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, a.s. začalo  s distribúciou zberných 120 litrových nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mesta. Ide o ďalšiu aktivitu,