Bardejovská Nová Ves – nové názvy ulíc


V záujme rozvoja mesta Bardejov a jeho mestských častí berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstabu podľa uzemného plánu mesta, vznikla potreba pomenovania nových ulíc na sídlisku Brehy v mestskej časti Bardejovská Nová Ves, ktoré v súčasnosti zaznamenáva rozširovanie o ďalšie nové stavby rodinných domov.

“ Návrh mesta Bardejov o určení názvov ulíc na sídlisku BREHY “