Materská škola ZVEDAVÉ SLNIEČKA

09/02/2019 Admin 0

Materská škola ZVEDAVÉ SLNIEČKA v Bardejovskej Novej Vsi je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bardejov. Sme 2 triedna materská škola a poskytujeme celodennú výchovu

Denné centrum Bardejovská Nová Ves

16/12/2018 Admin 0

Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi poskytuje sociálne služby počas dňa pre fyzické osoby, ktoré dovŕšia dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

14/12/2018 Admin 0

Hospic Matky Terezy je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku. Myšlienka zriadiť hospic v Bardejovskej Novej Vsi vznikla s obnovením činnosti bardejovskej charity v roku 1992. Katolícka cirkev