Denné centrum Bardejovská Nová Ves

Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi poskytuje sociálne služby počas dňa pre fyzické osoby, ktoré dovŕšia dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou,sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť.

Kontakt

Denné centrum BNV
ul. M.Vileca 34
085 01 Bardejovská Nová Ves
Telefón:
0901 713 903 – Mgr. Martin Jutka – vedúci zariadenia
0903 648 157 – p. Kendrová – vedúca centra


Zriaďovateľ:

Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov