Distribúcia nádob na BIO odpad

smetiak, kontajner bioodpad, bro

Mesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, a.s. začalo  s distribúciou zberných 120 litrových nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mesta. Ide o ďalšiu aktivitu, v rámci projektu  „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“, ktorého súčasťou okrem výstavby komposárne  je aj zabezpečenie zvozovej a manipulačnej techniky na  zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktorý je financovaný prostredníctvom eurofondov. 

Distribúcia nádob do rodinných domov začala  od pondelka  01.07.2019– v čase od 16:00 do 19:00 hod., na ulici Tehelná.  Táto bude pokračovať v nasledujúcich dňoch podľa harmonogramu uvedeného nižšie.

Nádoby sú majetkom mesta a preto je potrebné podpísať protokol o ich prevzatí.   Ak si občania nestihnú  prevziať nádobu v čase distribúcie, budú tak môcť urobiť  osobne v sídle  spoločnosti  EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod..

Čo patrí do bioodpadu z domácností a zádhrad?

 • Šupky a zbytky z ovocia a zeleniny (Nie v igelitových vreckách)
 • Zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch)
 • Škrupiny vajíčkové a orechové
 • Izbové rastliny
 • Jemné časti bioodpadu ako: tráva, lístie, jemné vetvičky 
  piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny

Pozor!!! – Väčšie vetvičky treba nasekať

Čo nepatrí do bioodpadu?

 • Mäso, kosti, koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni
 • Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier
 • Varené ovocie
 • Plienky
 • Popol z uhlia
 • Cigaretové ohorky
 • Sáčky z vysávača
 • Mliečne vrecká a krabice
 • Vlasy
 • Sklo
 • Kovy
 • Plasty
 • Textil
 • Plechovky
 • Lieky
 • Farby
 • Guma
 • Polystýren
 • Výkaly mačiek a psov
 • Chemické a nebezpečné látky
 • Stavebné materiály a stavebná suť
 • Zmiešaný komunálny odpad
 • Uhynuté zvieratá

Harmonogram rozvozu nádob na BIO odpad

Prvý týždeň

pondelok 01.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Tehelná,

utorok 02.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Ľ.Štúra, S. Chalúpku, M. Benku, Bernolákova, J. Matúšku,

 streda 03.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kukučínova, 9. mája, Kukorelliho, Dobšinského, Jána Kalinčiaka,

 štvrtok 04.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod Vinbargom, Pri štepnici,

 piatok 05.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

štátny sviatok

 

Druhý týždeň

 pondelok 08.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kutuzovova, Toplianska,

utorok 09.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kacvinského, Gróner,

streda 10.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod Kalváriou, Postajok, Pod lipkou,

štvrtok 11.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod Šibeňou horou,

piatok 12.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Poštárka,

 

Tretí týždeň

pondelok 15.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: kpt. Nálepku, Jiráskova, Sv. Jakuba, Puškinova, Bezručova, Kuzmányho,

utorok 16.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Štefánikova, Mníchovský potok,

 streda 17.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Družstevná, Mikulovská, Sládkovičova, J. Bottu,                                       

štvrtok 18.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod parierňou, Homolkova, Gutgeselova, Chyzerova,

 piatok 19.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Partizánska, Andraščíkova, Cintorínska,

 

Štvrtý týždeň

pondelok 22.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Nábrežná, Kúpeľná, Českej Lípy, Nový Sad,

utorok 23.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: J. Jesenského, Přerovská, Kellerova, B. S. Timravy, 29. augusta, Fučíkova, Hurbanova,

 streda 23.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: F. Kráľa,   Pod brehom, Šiancova, Starý blich,

 štvrtok 25.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Veterná, Stöcklova, Na hradbách, Radničné námestie, Hviezdoslavova, Miškovského, Kláštorská,Baštová, Františkánov, Rhodyho * budeme dávať za podmienky umiestnenie nádob mimo ul. – len do dvora….

 piatok 26.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovské Kúpele – Azalková, Astrová, Fialková, Konvalinková, Zvončeková, Klinčeková, Ľaliová, Narcisková,

 

Piaty týždeň

pondelok 29.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Dlhá Lúka – Hlavná,   Dlhá,   Kostolná,   Kamenec,   Majer,   Sady,

utorok 30.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Dlhá Lúka – Minerálna, Chmeľník, Rovná, Makovická, Pánska, Pod kútmi,

 streda 31.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Nová, Dubová, Lipová, Brezová, M. Vileca,

 štvrtok 01.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Pri štadióne, Jabloňová, Kvetinová, Vodárenská, Orechová, Giraltovská, Krátka,

 piatok 02.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Dujava, Lesná,   Potočná, Záhradná, Nám. L. Berku, Čerešňová, Pálenica, Agátová, Javorová, Jelšová, Smreková, Gaštanová, Buková, Jedľová, Topoľová, Vŕbová,

Šiesty týždeň

pondelok 05.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Mihaľov,

utorok 06.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Zábava,

 streda 07.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Mičkova

 

Zdroj: www.bardejov.skwww.ekobardas.sk