HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU V BARDEJOVSKEJ NOVEJ VSI

AKO TRIEDIŤ ODPAD

PAPIER

Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí. Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Odhadom existuje 250 druhov papiera. Papier tvorí cca 20 % odpadu. Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva. Papier môžeme recyklovať 5 – 8-krát.Pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel. Tak vieme a aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón)

Druh nádoby: IBV -modré 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV – modré 1100 litrové kontajnery

Zbiera sa:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
plagáty, pohľadnice, baliaci papier … .

Nezbiera sa:

plastové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či
mastný papier, kopírovací papier … .

SKLO

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.

Druh nádoby: IBV -zelené 110 litrové vrecia, resp.
nádoba a KBV – zelené 1100 litrové kontajnery

 

Zbiera sa:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov … .

Nezbiera sa:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán,
keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky,
žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) … .

PLAST

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami.

Druh nádoby: IBV -žlté 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV – žlté 1100 litrové kontajnery

Zbiera sa:

fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky … .

Nezbiera sa:

obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové kombinované materiály, hrubo
znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan
a pod … .

KOVY

Z domácnosti sa zbierajú farebné aj ostatné kovy. Delíme ich na obaly zo železa, ocele a hliníka.

Druh nádoby: IBV -červené 110 litrové vrecia, resp. nádoba a KBV – zelené 1100 litrové kontajnery

Zbiera sa:

kovový šrot, farebné kovy, hliník, hliníkový
obal, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z
potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov …
a viacvrstvové obaly od mlieka a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, piva
kozmetiky … .

Nezbiera sa:

kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi…
a znečistené VKM,.

Zbiera sa:

Šupky a zbytky z ovocia a zeleniny (Nie v igelitových vreckách)

Zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch)

Škrupiny vajíčkové a orechové

Izbové rastliny

Jemné časti bioodpadu ako: tráva, lístie, jemné vetvičky

piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny

Pozor!!! – Väčšie vetvičky treba nasekať

Nezbiera sa:

Mäso, kosti, koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni

Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier

Varené ovocie

Plienky

Popol z uhlia

Cigaretové ohorky

Sáčky z vysávača

Mliečne vrecká a krabice

Vlasy

Sklo

Kovy

Plasty

Textil

Plechovky

Lieky

Farby

GumaPolystýren

Výkaly mačiek a psov

Chemické a nebezpečné látky

Stavebné materiály a stavebná suť

Zmiešaný komunálny odpad

Uhynuté zvieratá