Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

Hospic Matky Terezy je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku.

Myšlienka zriadiť hospic v Bardejovskej Novej Vsi vznikla s obnovením činnosti bardejovskej charity v roku 1992. Katolícka cirkev ponúkla budovu s pozemkom na tento účel. V miestnej charite boli nadšenci, ktorí sa aktívne podieľali na zriadení hospicu.

 • Dňa 24.11.1997 boli posvätené stavebné priestory bývalej, schátralej cirkevnej školy.

 • Stavebné práce začali v januári 1998.

 • Modelovým zariadením a inšpiráciou bol Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

 • Dňa 16.09.2002 Mons. Alojz Tkáč vykonal posviacku priestorov hospicu.

 • Dňa 01.07.2003 Arcidiecézna charita Košice pod vedením Ing. Deča, uviedla hospic do prevádzky.

 • Pri začiatku existencie hospicu stála MUDr. Alica Valkyová a zamestnanci, niektorí z nich pracujú dodnes.

 

Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu na Slovensku. Vzniklo z nevyhnutnej potreby pomáhať nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu a to kompletnou starostlivosťou, zameranou na zmierňovanie bolesti, ale aj na to, aby sa chorí čo najskôr vyrovnali so svojím stavom, dospeli k inému poznaniu a posledné dni života prežili plnohodnotne, pokojne , dôstojne a hlavne aby neboli osamotení vo chvíli , keď potrebujú nielen fyzickú, ale aj duchovnú podporu.

Prostredie v hospici:

  • 20 lôžok v 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením
  • vstup na terasu a do záhrady, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav pacienta
  • vyhradené miestnosti pre sociálne aktivity pacientov a ich súkromnú komunikáciu s príbuznými a s priateľmi
  • kaplnku, ktorá je miestom modlitby, meditácie a miestom na vysluhovanie sviatostí
  • priestor pre konanie pobožností a svätých omší
  • ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta
  • moderné pomôcky pre pacientov, ktoré zlepšujú kvalitu ich života počas pobytu v našom zariadení

Financovanie prevádzky zabezpečujú:Arcidiecézna charita Košice, zdravotné poisťovne, občianske združenie, ktoré je založené pre hospic. Určitou čiastkou prispieva aj pacient.

KONTAKT

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves
Pri štadióne 23
Bardejov
08501
Tel:054/474 26 62

Zdroje: https://hospicbj.webnode.sk/ , http://www.hospice.sk