Park Ladislava Berku v Bardejovskej Novej Vsi

Detské ihrisko v Bardejovskej Novej Vsi

Detské ihrisko v Bardejovskej Novej Vsi bolo vybudované v roku 2016, jeho výstavbu zabezpečilo mesto Bardejov prostredníctvom metského podniku BAPOS. Detské ihrisko nie je veľké, no poteší každú mamu, otca, či deti z okolia.

Posilňovacie ihrisko v Bardejovskej Novej Vsi

V októbri 2018 bolo dokončené posilňovacie ihrisko, ktoré sa nachádza pri multifunkčnom ihrisku. Je verejne prístupné a slúži pre obyvateľov Bardejovskej Novej Vsi. Na ihrisku sú umiestnené kinetické aj statické posilňovacie prvky určené pre všetky vekové kategórie.

Multifunkčné ihrisko v Bardejovskej Novej Vsi

V priebehu roku 2007 bola realizovaná stavba viacúčelového ihriska v Bardejovskej Novej Vsi, ktorá bola financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Nadácie SPP (takmer 50 %). Zvyšok financovalo mesto z vlastných zdrojov. Rozpočtový náklad stavby predstavoval čiastku viac ako 68 tis. €. Toto ihrisko bolo odovzdané do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. v roku 2008. Zhotoviteľom spodnej časti stavby bol INVEST – GROUP, s.r.o. Bardejov a zhotoviteľom vrchnej časti stavby M.CUP, s.r.o. Bratislava, ktorá bola vybraná Slovenským futbalovým zväzom ako dodávateľ a realizátor viacúčelových ihrísk.

V decembri minulého roka bola dokončená výmena umelého povrchu na multifunkčnom ihrisku v Bardejovskej Novej Vsi. Rekonštrukcia ihriska bola financovaná z príspevku Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 9500€, zvyšné finančné prostriedky zabezpečilo mesto Bardejov. Celkovo bola na rekonštrukciu použitá suma 14 750 €.