Kostol Narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi

Kostol Narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi sa nachádza v strede obce, kostol bol postavený v 2.pol.14.storočia. Koncom 15.stor. bol kostol murovaný s drevenou vežou a cintorínom. V r.1643 došlo k pomerne rozsiahlej oprave a úprave kostola. 

Kostol je gotický s jednou loďou, mnohouhlovou svätyňou a sakristiou pristavenou na severnej strane. Na severozápadnej stene svätyne sú z vonkajšej strany vyryté letopočty 1664 a 1984. Svätyňa a tri nárožia objektu sú spevnené dvojstupňovými oporami.

Svätyňa je z vnútra zaklenutá „českou plackou“, na ktorej sa nachádza obraz Krista Kráľa. Loď má rovný strop. Na západnej strane chrámu je chór na štyroch stĺpoch s rovným parapetom. Vstup do lode lemuje ostroluký kamenný gotický portál.

Veža je zakončená „cibuľou” s tamburom a ihlancom s dvojramenným krížom. Vo vnútri veže je dvojica zvonov, ktoré sa volajú Juraj a Anna. Pochádzajú z dielne Octava Wintera a boli vyrobené v roku 1920. Sedlová strecha a malá vežička sú pokryté plechom.

 

Zdroje:

BARDEJOV kultúrne pamiatky (mestská pamiatková rezervácia) 1976, Alexander Frický

BARDEJOV A OKOLIE 1997, František Gutek, Jara Lalková a kol.