Kúria – Bardejovská Nová Ves

Klasicistická budova z 1. polovice 19. storočia. Prízemná stavba na fasáde od hlavnej cesty so stredným rizalitom, kedysi členeným dvoma stĺpmi a dvoma piliermi s tympanónom. Strecha bola sedlová, pokrytá škridlou. Po roku 1960 bola kúria prestavaná a využívaná ako obchod, fasáda bola znehodnotená nevhodnou adaptáciou na obchodné miestnosti. K objektu neskôr pristavali  hospodársku budovu. V súčasnosti slúži budova ako zdravotné stredisko. Vedľa objektu dodnes stojí sýpka z 19. storočia.

Vysvetlivky: 
Rizalit (z talianskeho risalto – výstupok) je označenie pre stredovú alebo bočnú časť stavby.