Materská škola ZVEDAVÉ SLNIEČKA

Materská škola ZVEDAVÉ SLNIEČKA v Bardejovskej Novej Vsi je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bardejov. Sme 2 triedna materská škola a poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Prevádzka MŠ začína o 7:00 a končí o 16:30 hod.

Platba za školné na mesiac je pre deti do 3 rokov je 50 € a pre deti od 3 rokov je 15 €.

Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti 1 rok pred vstupom do ZŠ školné neplatia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa: Lipová 37, 08501 Bardejov, Slovensko

E-mail: ms.bnves@gmail.com

Mestská časť: Bardejovská Nová Ves