Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v Bardejove

12/01/2019 Admin 0

PONDELOK: 1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky), BARDEJOVSKÉ KÚPELE (celé), Partizánska, Cintorínska, Gorkého, Jiráskova, Gorlická, Moyzesova, Wolkerova, nám. SNP 2. rajón: Kellerova, Jesenského, Přerovská,

Denné centrum Bardejovská Nová Ves

16/12/2018 Admin 0

Denné centrum v Bardejovskej Novej Vsi poskytuje sociálne služby počas dňa pre fyzické osoby, ktoré dovŕšia dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

14/12/2018 Admin 0

Hospic Matky Terezy je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku. Myšlienka zriadiť hospic v Bardejovskej Novej Vsi vznikla s obnovením činnosti bardejovskej charity v roku 1992. Katolícka cirkev