PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE V BARDEJOVSKEJ NOVEJ VSI

Prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny v pôsobnosti riadenia VSD, a.s., na území mestskej časti BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES.

DÁTUM: 04.04.2019 , TRVANIE: od 07:50 do 17:30
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, č.d. 14, 15, 16, 18, 19, 20, ul. Lesná, ul. Kvetinová, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, ul. Dujava, ul. Potočná č.d. 5, 7, 10

DÁTUM: 05.04.2019, TRVANIE: od 08:00 do 17:30
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, č.d. 14, 15, 16, 18, 19, 20; ul. Krátka, ul. Dujava č.d. 3, 4, 7, ul. Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 9, ul. Kvetinová

DÁTUM: 08.04.2019, TRVANIE: od 07:50 do 17:00
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Pri štadióne úsek od č.d. 1 po č.d. 23, č.d. 25, 26; ul. Giraltovská č.d. 1, 17/A; ul. Jabloňová celá.

DÁTUM: 09.04.2019, TRVANIE: od 07:50 do 17:00
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Pri štadióne úsek od č.d. 1 po č.d. 23, č.d. 25, 26; ul. Giraltovská č.d. 1, 17/A; ul. Jabloňová celá.

DÁTUM: 10.04.2019, TRVANIE: od 08:00 do 17:30
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, č.d. 15, 16, 18, 19, 20, ul. Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 20, ul. Kvetinová, ul. M. Vileca, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, Nám. L. Berku č.d. č.d. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ul. Záhradná úsek od č.d. 1 po č.d. 28, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Dujava, ul. Lesná

DÁTUM: 11.04.2019, TRVANIE: od 08:00 do 17:30
časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves – ul. Giraltovská úsek od č.d. 3 po č.d. 13, č.d. 15, 16, 18, 19, 20, ul. Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 20, ul. Kvetinová, ul. M. Vileca, ul. Krátka, ul. Vodárenská č.d. 42, Nám. L. Berku č.d. č.d. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, ul. Záhradná úsek od č.d. 1 po č.d. 28, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Dujava, ul. Lesná